Begrazingsprojecten

Wij realiseren begrazingsprojecten met onze schaapskudde voor particulieren, gemeenten, waterschappen en natuurbeheerders in en rondom Weert.

‘Weert is naast de groenste stad van Nederland, vervolgens van Europa, nu zelfs benoemd als groenste regio ter wereld.’

De KoddeKudde schaapskudde bestaat in 2015 uit 40 volwassen schapen van verschillende rassen en 40 lammeren.

Met behulp van flexinetten (mobiele schrikdraad afrastering) zijn we in staat ieder gewenst stuk te laten begrazen. Indien er sprake is van een meer jaren plan dan is vaste afrastering praktischer en mogelijk om te realiseren.

In samenspraak met de beheerders wordt een begrazingsplan opgesteld met de streefbeelden en mogelijke begrazingsperiodes en de daarvoor benodigde graasdruk en begrazingstijdstippen.

Voordelen van begrazing met schaapskudde

  • Natuurbeheer zoals verschralen (beperken van boomopslag) en zo de vegetatie gevarieerder te maken en het voorkomen van minder algemene vegetatie en fauna te bevorderen en het maken van ecologische verbindingen tussen terreinen.
  • Extensieve werkwijze die radicale, machinale ingrepen overbodig maakt en daardoor reductie van de beheerkosten.
  • Mogelijkheid moeilijk bereikbare terreinen aan te pakken
  • Beleving: lust voor het oog van de passanten en biedt mogelijkheden voor educatieve en recreatieve projecten.
  • Duurzaamheid: milieuvriendelijk, geen sprake van brandstof, geen geluidsoverlast en CO2- neutraal waardoor het goed past in de aanpak van cradle tot cradle (afval=voer).

In 2014 heb ik de opleiding tot schaapsherder afgerond en heb hiernaast ervaring met mijn border collies om grote schaapskuddes te hoeden.

Tot op heden zijn de projecten nog te summier van omvang om deze vorm van begrazing rendabel in te kunnen zetten.